Stalo se

fotogalerie některých našich akcí


Líbilo by se Vám podobné hřiště pro nejmenší u našeho Komunitního centra? Výhodou je měkká dopadová plocha a herní prvky pro nejmenší z podobného materiálu. Poznámky a připomínky pište na email v kontaktech.




Velikonoce 2019. 
Velikonoční Beránek a společný výlet na Dobrou vodu u Pocínovic





Konec roku 2018, byl ve znamení založení Komunitního centra. 





Již tradiční Vánoční tvorba salátu








Tvoření s Aničkou






RUAH - setkání šumavské mládeže spojené s brigádou pro město





Slavnosti města a tvořivá dílna CoolWood