Naši sponzoři

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie

Projekt "Vybavení místního komunitního centra Alfa Nýrsko z. s." 
je podpořen finančními prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova


Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014357

Cílem projektu je:
a) Rozvoj Komunitního centra ve městě Nýrsko, které slouží lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

S vedením města již řadu let spolupracujeme na sociálním klimatu. Konzultujeme vzájemné potřeby. Město nás pravidelně podporuje ze svého rozpočtu, ale i nepeněžitou formou.
Jedním ze sponzorů je Plzeňský krajMAS Ekoregion Úhlava nám pomáhá získat grantyFirma Maxtel nám poskytuje internetové připojení zdarma


Jedním z největších sponzorů je Jednota bratrská sbor Nýrsko. 

© 2019 Agentura P-R-Evolution. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!