CLASS.TEXY.PHP (49):

require_once(): Unable to allocate memory for pool.

CLASS.TEXY.PHP (50):

require_once(): Unable to allocate memory for pool.

CLASS.TEXY.PHP (54):

require_once(): Unable to allocate memory for pool.

CLASS.TEXY.PHP (58):

require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Klub Alfa :: Kategorie | Připravujeme
Barevny panacek

Naši sponzoři:





Připravujeme

Nejnovější zprávy o tom, co se chystá. Doporučujeme bedlivě sledovat! Tedy pokud nechcete o žádnou srandu přijít.



Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280