Barevny panacek

Naši sponzoři:

Fotogalerie se načítá...

Turnaje v Alfě 2011

17. – 24. července proběhl v Klubu ALFA týden soutěží.

Disciplíny a vítězové:

Šachy: Lukáš Vlk
Stolní tenis: Josef Fungač
Šipky: Josef Fungač
Gobblet: Jakub Suk
Stolní fotbálek: Jaroslav Švehla a Lukáš Vlk
Dáma: Jakub Suk

Nejproduktivnějším soutěžícím byl Jaroslav Švehla, který bodoval ve všech soutěžích a získal tedy dohromady 6 medailí.
Organizaci měla na starosti Žaneta Horváthová, za což jí děkujeme.
Atmoška dobrá, výkony skvělé. Připravuje soutěž o pohár ALFY v bowlingu.

Medaile1.jpg IMG_0436.JPG IMG_0435.JPG IMG_0408.JPG IMG_0404.JPG IMG_0403.JPG IMG_0392.JPG IMG_0106.JPG IMG_0095.JPG


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280