Barevny panacek

Naši sponzoři:

Fotogalerie se načítá...

Paintball - 28.11.2009

V sobotu jsme si skvěle zastříleli ve Srubech u Všerub. Velký dík patří majitelům areálu (www.paintball-sruby.cz), kteří nám dali slevu.

DSC01458.JPG DSC01457.JPG DSC01456.JPG DSC01455.JPG DSC01454.JPG DSC01453.JPG DSC01452.JPG DSC01451.JPG DSC01450.JPG DSC01449.JPG DSC01448.JPG DSC01447.JPG DSC01446.JPG DSC01445.JPG DSC01444.JPG DSC01443.JPG DSC01442.JPG DSC01441.JPG DSC01440.JPG


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280