Barevny panacek

Naši sponzoři:

Fotogalerie se načítá...

Lidé

Fotky lidí, kteří s námi do klubu chodí.

DSC01326.JPG DSC01325.JPG DSC01324.JPG DSC00228.JPG DSC00227.JPG DSC00226.JPG DSC00225.JPG DSC00224.JPG DSC00221.JPG DSC00218.JPG DSC00216.JPG DSC00209.JPG DSC00208.JPG DSC00206.JPG DSC00205.JPG DSC00204.JPG DSC00203.JPG DSC00201.JPG DSC00199.JPG DSC00197.JPG DSC00196.JPG DSC00195.JPG DSC00193.JPG DSC00191.JPG DSC00190.JPG DSC00189.JPG DSC00182.JPG DSC00180.JPG DSC00179.JPG DSC00175.JPG DSC00173.JPG DSC00172.JPG DSC00170.JPG DSC00163.JPG DSC00161.JPG DSC00159.JPG DSC00157.JPG DSC00156.JPG DSC00153.JPG DSC00152.JPG DSC00150.JPG DSC00148.JPG DSC00147.JPG DSC00145.JPG DSC00144.JPG DSC00142.JPG DSC00141.JPG DSC00140.JPG DSC00139.JPG DSC00138.JPG DSC00137.JPG DSC00135.JPG DSC00133.JPG DSC00132.JPG DSC00059.JPG DSC00057.JPG DSC00056.JPG 2DSC00217.JPG 2DSC00204.JPG 2DSC00159.JPG 2DSC00158.JPG 2DSC00154.JPG 1DSC00144.JPG 1DSC00142.JPG 1DSC00141.JPG 1DSC00139.JPG 1DSC00138.JPG 1DSC00137.JPG 1DSC00136.JPG 1DSC00135.JPG 1DSC00132.JPG 1DSC00061.JPG 1DSC00060.JPG 1DSC00059.JPG 1DSC00057.JPG 1DSC00056.JPG 11.jpg 10.jpg 09.jpg 08.jpg 07.jpg 06.jpg 05.jpg 04.jpg 03.jpg 02.jpg 01.jpg


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280