Barevny panacek

Naši sponzoři:

Fotogalerie se načítá...

Alfa na grilu

Grilovačka super.

DSC01328.JPG DSC01327.JPG DSC00216.JPG DSC00215.JPG DSC00199.JPG DSC00196.JPG DSC00195.JPG DSC00190.JPG DSC00183.JPG DSC00180.JPG DSC00177.JPG DSC00175.JPG DSC00173.JPG DSC00170.JPG DSC00169.JPG DSC00167.JPG 01.JPG


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280