Barevny panacek

Naši sponzoři:

Fotogalerie se načítá...

Cestománie Novosibirsk III.

Pár fotografií z cestománie na téma "Novosibirsk".

KAL_1219.jpg KAL_1218.jpg KAL_1217.jpg KAL_1214.jpg KAL_1213.jpg KAL_1212.jpg KAL_1210.jpg KAL_1209.jpg KAL_1208.jpg KAL_1207.jpg KAL_1206.jpg KAL_1205.jpg KAL_1204.jpg KAL_1203.jpg KAL_1202.jpg KAL_1200.jpg KAL_1198.jpg KAL_1197.jpg KAL_1196.jpg KAL_1195.jpg KAL_1193.jpg KAL_1191.jpg KAL_1190.jpg KAL_1189.jpg KAL_1187.jpg KAL_1185.jpg KAL_1184.jpg KAL_1183.jpg KAL_1181.jpg KAL_1180.jpg KAL_1179.jpg KAL_1177.jpg KAL_1176.jpg KAL_1175.jpg KAL_1173.jpg KAL_1172.jpg KAL_1171.jpg KAL_1170.jpg KAL_1169.jpg KAL_1168.jpg KAL_1166.jpg KAL_1164.jpg KAL_1163.jpg


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280