Barevny panacek

Naši sponzoři:

Fotogalerie se načítá...

Bramborový salát

Jo dělali jsme Vánoční bramborový salát. Pokrájeli a smíchali - někdo míchal tak intenzivně, že zlomil nářadí :-) Nakonec nás hodovalo tak čtyřicet lidí a bylo to super. Díky za pomoc, bylo to super.

9.PNG 8.PNG 7.PNG 6.PNG 5.PNG 4.PNG 3.PNG 24.PNG 23.PNG 22.PNG 21.PNG 20.PNG 2.PNG 19.PNG 18.PNG 17.PNG 16.PNG 15.PNG 14.PNG 13.PNG 12.PNG 11.PNG 10.PNG 1.PNG


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280