Barevny panacek

Naši sponzoři:

Fotogalerie se načítá...

Bowling II.

V prosinci 2010 proběhla již druhá „ALFAKOULE“. Účastnilo se devět borců. Nálada i pizza byla výborná. Cena pro vítěze byla motivující: diplom, auto Petra Vaňkáta a velká čokoška. Vítězem se stal Milan Boubrle, který si diplom odnesl, čokošku snědl a auto doposud používá. Objevem roku byl Lukáš Kopp, který jako naprostý nováček vyhrál s přehledem druhé kolo. Na něho si příště musíme dát pozor. Přijďte příště také.

DSC03179.JPG DSC03178.JPG DSC03177.JPG DSC03176.JPG DSC03175.JPG DSC03174.JPG


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280