Barevny panacek

Naši sponzoři:

Napsali o nás

Kde a jak se o nás píše? Seznam místních i světových médií, ve kterých byl Klub Alfa zmíněn.

  • ČRo Plzeň: Alfa v Nýrsku pečuje o volný čas mládeže (článek)
  • Nýrské noviny: V Klubu Alfa se nikdo nenudí (září 2011, strana 6, PDF)
  • Nýrské noviny: O Klubu Alfa s Petrem Vaňkátem (listopad 2010, strana 5 (ke stažení v PDF)


Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280