Barevny panacek

Naši sponzoři:

Operace Šalamoun 2011

Již podruhé se uskutečnil dětský letní tábor, nedaleko Petrovic u Sušice, na tábořišti zvaném Na Volešku. Tentokrát byl úkol náročný – tajná vojenská mise s účelem přesunutí Etiopských Židů do Izraele.

Nechyběli ani maskovaní členové úderného komanda:

Výborné ranní koupele:

A pohled na malé tábořiště:

Občas bylo potřeba něco udělat:

Misi bylo potřeba důkladně naplánovat:

A po splnění nastalo všeobecné veselí a hody:Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280