Barevny panacek

Naši sponzoři:

Kontakt

Hledáte nás? Nebo nevíte kdy je v klubu otevřeno? Zde se to dozvíte…

ALFA Nýrsko o.s.
Petr Vaňkát
Vančurova 717
Mail: alfa.nyrsko(zavináč)gmail(tečka)com
Telefon: +420 608 706 887
Skype: vankat-petr
GTalk: vankatpetr2

Kde nás naleznete?

V bývalé prodejně elektra (Růžička) kousek od náměstí.

Kdy je otevřeno?

Každou středu, pátek a neděli od 16:00 do 19:00.Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280